Alkim Petrokimya Laboratuvarı

Alkim Petrokimya Kalite Kontrol laboratuvarında tüm testler, Türkak Akreditasyon
standartlarına uygun yapılmaktadır.

TEST LİSTESİ

Sıra No Analiz Adı Metot Minimum
Numune
Miktarı
Analiz Süresi Akreditasyon Durumu
1 Görünüş
(Apperance)
Gözle (Visual) Min. 500 mL 1 gün Mevcut
Değildir
2 Kinematik Viskozite @ 100 oC
(K. Viscosity @ 100 oC)
ASTM D 445 TS 1451 EN ISO 3104 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon Kapsamında
3 Kinematik Viskozite @ 40 oC
(K. Viscosity @ 40 oC)
ASTM D 445 TS 1451 EN ISO 3104 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
4 Viskozite İndeks (Viscosity Index) ASTM D 2270 TS ISO 2909 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
5 CCS ile Görünür Viskozite 
(Apparent Viscosity with CCS)
ASTM D 5293 TS 1896 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
6 Parlama Noktası
(Flash Point)
ASTM D 92 TS EN ISO 2592 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
7 Alevlenme Noktası
(Fire Point)
ASTM D 92 TS EN ISO 2592 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
8 Akma Noktası
(Pour Point)
ASTM D 6749 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
9 Bulutlanma Noktası
(Cloud Point)
ASTM D 7683 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
10 Toplam Baz Sayısı (Total Base Number) ASTM D 2896 TS 5655 ISO 3771 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
11 Toplam Asit Sayısı (Total Acid Number) ASTM D 664 TS 2432 EN 12634 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
12 Renk
(Color)
ASTM D 1500 TS 1713 ISO 2049 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
13 Yoğunluk @15 oC
(Density @15 oC)
ASTM D 5002 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
13 Yoğunluk @15 o
(Density by Hydrometer @ 15 °C)
ASTM D1298, TS 1013 EN ISO 3675 Min. 500mL 1 gün Mevcut Değil
14 Köpürme Özelliği Tayini (Foaming Characteristics) I. Kademe
(Sequence I)
ASTM D 892     TS 1834 ISO 6247   Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
II. Kademe
(Sequence I)
Min. 500 mL 1 gün
III. Kademe
(Sequence I)
Min. 500 mL 1 gün
15 Bakır Şerit Korozyon @ 100 oC (Copper Strip Corrosion @ 100 oC) ASTM D 130 TS 2741 EN ISO 2160 Min. 500 mL 2 gün Mevcut Değil
16 Su Miktarı Tayini
(Water Determination by Karl Fischer)
ASTM D 6304 TS 6147 EN ISO 12937 Min. 500 mL 1 gün Akreditasyon
Kapsamında
17 Sülfatlanmış Kül Miktarı (Quantity of Sulfated Ash) ASTM D 874
TS 1985
Min. 500 mL 2 gün Mevcut Değil
18 Buharlaşma Kaybı Miktarı (Evaporation Loss Amount) ASTM D 5800
TS 5367
Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
17 Sudan Ayrışma Tayini
(Water Separation Determination)
ASTM D 1401 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
18 Donma Noktası
(Freezing Point)
ASTM D 1177
TS 3582
Min. 500 mL 2 gün Mevcut Değil
19 Kaynama Noktası
(Boiling Point)
ASTM D 1120
TS 3582
Min. 500 mL 2 gün Mevcut Değil
20 Köpürme Miktarı (Amount of Foam) TS 3582 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
21 Su Miktarı Tayini
(Water Determination of Karl Fischer)
ASTM D 1123 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
22 Kül Miktarı (Amount of Ash) TS 3582 Min. 500 mL 2 gün Mevcut Değil
23 pH
(pH)
Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
24 Rezerve Alkalinite Tayini
(Reserve Alkalinity Determination)
ASTM D 1121 Min. 500 mL 1 gün Mevcut Değil
HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Doküman No AK-L19-1
Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayfa No 2 / 2
İlk Yayın Tarihi 13.07.2015
Revizyon Tarihi/Revizyon No 09.05.2021-05